Strona Główna / R E K R U T A C J A / ROK SZKOLNY 2022/2023

ROK SZKOLNY 2022/2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
i USTAWICZNEGO „MEDYK”
W GORZOWIE WLKP.,

I. Dowgielewiczowej 5

tel./fax  95 735-90-15 (16)

www.ckziumedyk.pl
sekretariat@ckziumedyk.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. to szkoła publiczna.

 

2020 r.

Podania do SZKOŁY oraz INTERNATU mogą być przesyłane drogą elektroniczną
sekretariat@ckziumedyk.pl 

 

OFERUJEMY BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE

⇒ dzienne

⇒ dyplom w języku polskim i angielskim

⇒ szkoła dysponuje internatem

 

PRZYJMUJEMY NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

dwuletni cykl kształcenia

⇒ Podologia

Technik Masażysta

⇒  Technik Usług Kosmetycznych

⇒ Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

⇒  Terapeuta Zajęciowy

⇒ Opiekunka Dziecięca

roczny cykl kształcenia

⇒ Opiekunka Środowiskowa

⇒  Technik Sterylizacji Medycznej

⇒  Florysta 

1,5 roczny cykl kształcenia

⇒  Technik BHP

⇒  Opiekun Medyczny

2,5  letni cykl kształcenia

⇒  Technik Elektroradiolog

⇒  Technik Farmaceutyczny

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

⇒ Asystent Osoby Niepełnosprawnej

⇒ Opiekun Medyczny

⇒ Opiekunka Środowiskowa

⇒ Florysta

Szczegółowe informacje pod numerem:

95-735-90-15 (16)

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY:

W sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” należy  złożyć następujące dokumenty:

⇒ podanie o przyjęcie na wybrany kierunek kształcenia
(druk na dole strony  ⇔ kliknij !)
,

⇒ kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu oryginał),

⇒ zaświadczenie wystawione przez lekarza rodzinnego stwierdzające brak

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

⇒ 2 podpisane fotografie,

⇒ dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto szkoły

68 1240 6494 1111 0010 6980 7805

(z dopiskiem opłata rekrutacyjna),

⇒ podanie o przyjęcie do internatu (dla  osób zamiejscowych  ⇔ kliknij !).

UWAGA !!

Kandydaci na poszczególne kierunki kształcenia powinni posiadać:

⇒ dobry stan zdrowia,

⇒ pełną sprawność ruchową,

⇒ prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów zmysłów.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEDYK

Wniosek o przyjęcie do Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEDYK

 

OŚWIADCZENIE DLA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA POLICEALNA

OŚWIADCZENIE RODZICA UCZNIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

2 komentarze

  1. Dzień Dobry chciałabym się zapisać na kierunek Technik Farmaceutyczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *