Strona Główna / Biblioteka / Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Podstawę niniejszego „Regulaminu…” stanowi Statut CKZiU „MEDYK” w Gorzowie Wlkp.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Biblioteka jest pracownią szkolną i szkolnym ośrodkiem informacji służącym do realizacji:

·        potrzeb i zainteresowań uczniów,

·        zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

·        doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,

·        popularyzowania wiedzy pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej zgodnie z zaleceniem programów nauczania.

Prawa i warunki korzystania ze zbiorów

§ 2.

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, a także osobom współpracującym ze szkołą.
 2. Ze zgromadzonych zbiorów korzystać można:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając i przeglądając w czytelni na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne – audiowizualne i programy multimedialne),
  • zbiory audiowizualne i programy multimedialne mogą być udostępnione do gabinetów za pośrednictwem opiekunów na okres 14 dni.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 6 książek na okres 1 roku szkolnego (od września do połowy czerwca). W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przedłużyć okres wypożyczenia. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 2. Korzystający z wypożyczalni lub czytelni zobowiązani są:

·        pozostawić okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki itp., w wyznaczonym miejscu,

·        w przypadku korzystania z czytelni wpisać się czytelnie do zeszytu odwiedzin i pozostawić nauczycielowi-bibliotekarzowi legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamość oraz zgłosić wnoszone materiały,

·        chronić wypożyczone książki przed zniszczeniem lub zagubieniem,

·        w razie uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia książki, odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie, lub pokryć straty w wysokości ustalonej przez bibliotekę.

 1. Wypożyczenia zbiorowe do gabinetów są dokonywane za pośrednictwem opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zbiory.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

§ 3.

1.      W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), w którym można nieodpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu, oprogramowania i wydawnictw multimedialnych.

2.      Prawo do korzystania z Internetu, oprogramowania i wydawnictw multimedialnych w celach naukowych i edukacyjnych mają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w niniejszym „Regulaminie…”

3.      Stanowisko komputerowe może być wykorzystane:

·        do przeglądania zasobów sieci Internet,

·        do korzystania z programów i wydawnictw multimedialnych dostępnych w ICIM,

·         do pracy z programem MS Office 2010.

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

4.      Osoba korzystająca w czytelni ze stanowiska komputerowego zobowiązana jest zostawić legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości u nauczyciela-bibliotekarza i wpisać się do Zeszytu Odwiedzin w ICIM.

5.      Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. Maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny.

6.      Użytkownik ma obowiązek:

·  informować nauczyciela- bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych, bez podejmowania samowolnej próby naprawy,

  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • stosować się do poleceń nauczyciela-bibliotekarza.

7.      Użytkownikowi nie wolno:

·       instalować własnych programów lub programów przeniesionych z serwerów dostępnych w Internecie i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

·       przeglądać i kopiować strony internetowe zawierające treści niepożądane (pornografia, przemoc, gry komputerowe itp.), (opiekun ICIM ma prawo sprawdzenia przeglądanych przez użytkownika stron),

·       kopiować pliki i oprogramowanie objęte prawem autorskim zarówno ze sprzętu ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,

·       instalować komunikatorów oraz korzystać z nich,

·       kopiować danych na dysk twardy komputera bez zgody bibliotekarza,

·       spożywać posiłków oraz korzystać z telefonów komórkowych.

8.      Drukowanie, nagrywanie i skanowanie wykonywane są przez opiekuna ICIM.

9.      Użytkownik, który nie będzie przestrzegał regulaminu może utracić prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego.

10.  Za uszkodzenie sprzętu komputerowego, oprogramowania i wydawnictw multimedialnych użytkownik odpowiada finansowo.

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego „Regulaminu…” oraz stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr XIX/2017/2018 wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku.

 

Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr XXIII z dnia 23 czerwca 2008r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *