Strona Główna / O szkole / Rys historyczny

Rys historyczny

HISTORIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Początek szkoły medycznej o nazwie Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa Psychiatrycznego datuje się od 1 września 1955 roku. W 1963 roku została powołana Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki Medycznej.

Od 1972 roku obie szkoły przekształcono w jedną o nazwie Medyczne Studium Zawodowe z dwoma wydziałami: Pielęgniarstwa Psychiatrycznego i Analityki Medycznej.

Z chwilą powstania województwa gorzowskiego istniała pilna potrzeba kształcenia średnich kadr medycznych w innych zawodach. Tak wiec w 1976 roku powołano Wydział Elektroradiologii i Wydział Opiekunek Dziecięcych.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFRAM” w 1977 roku uruchomiono Wydział Techniki Farmaceutycznej, a w 1979 Wydział Fizjoterapii oraz Wydział Higieny Szkolnej.

Szybki rozwój techniczny pociągający za sobą zwiększenie wypadków i katastrof, reorganizacja w służbie zdrowia oraz planowana integracja służb ratowniczych spowodowały konieczność powołania w 1993 roku Wydziału Ratownictwa Medycznego.

Zwiększająca się stale liczba osób wymagających opieki, niezdolnych do samodzielnego życia stała się przyczyną rozwoju rehabilitacji. Jedną z form rehabilitacji stanowi terapia zajęciowa. Na bazie potrzeb w 1995 roku utworzono nowy Wydział Terapeuta Zajęciowy.

Uwzględniając uwarunkowania chorób powstałych na skutek nieprawidłowego żywienia powstała potrzeba leczenia dietetycznego i szybkiej edukacji żywieniowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoła uruchomiła w 2001 roku kształcenie w zawodzie dietetyka, powołując Wydział Dietetyki.

W 2002 roku uruchomiono kolejny kierunek kształcenia Technik Usług Kosmetycznych. Początek wieku XXI, to czas, w którym zwrócono większą uwagę na zabiegi kosmetyczne poprawiające wygląd.

Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych i społeczeństwa starzejącego się wymusiła na szkole uruchomienie kolejnych kierunków kształcenia w roku 2006 Technik Masażysta, zaś w roku 2007: Opiekun Medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekunka Środowiskowa.

Od wielu lat Medyczne Studium Zawodowe realizuje efektywnie i konsekwentnie program zdrowia w szkole i środowisku lokalnym.

rys

Dnia 1 września 2016 roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” — w systemie dziennym oraz Szkołę Policealną nr 1 — dla dorosłych w formie zaocznej.

1 komentarz

  1. to była moja szkoła, rocznik 1979 , analityka medyczna , wspaniali profesorzy i lekarze , bardzo dobrze zostałam przygotowana do zawodu , dziękuję i chylę czoła .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *