Strona Główna / Biblioteka / Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

BIBLIOTEKA ZAKUPIŁA NASTĘPUJĄCĄ LITERATURĘ PRZEDMIOTU DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI:

 1. Dylewska – Grzelakowska J., Ratajska M., Technik usług kosmetycznych. Przygotowanie do egzaminu, Warszawa 2012
 2. Olesiak  M., Natkaniec D., W pierwszej pracy. Podstawy wiedzy o ochronie pracy – poradnik dla uczniów, Warszawa 2013
 3. Kohlmunzer S., Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 2013
 4. Hansen J. T., Anatomia Nettera do kolorowania, Wrocław 2010
 5. Hawryłkiewicz W., Piasecka-Buranicz A., Testy wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy, Warszawa 2014
 6. Zdrowie publiczne, pod red. T. B. Kulik, Warszawa 2014

KOLEJNE NOWOŚCI:

 1. Ignasiak Z.,  Anatomia układu ruchu,  Wrocław 2010
 2. Anatomia układu ruchu. Przewodnik do ćwiczeń, Wrocław 2011
 3. Ciborowski P.,  Karta nauczyciela. Komentarz, Gdańsk 2012
 4. Rohen J. W. i in., Atlas anatomii. Fotograficzne studium ciała człowieka, Warszawa 2012
 5. Rohen J. W. i in., Anatomia człowieka. Tablice, Warszawa 2012
 6. Kohlmunzer S., Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 2011
 7. Traczyk W. Z., Fizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 2010
 8. Bonner M., Wright D., Praktyczne obliczenia farmaceutyczne, Warszawa 2009
 9. Pastok P.,  Kompendium leków, Warszawa  2000
 10. Musiałkiewicz J., Zarys przedsiębiorczości, Warszawa 2012
 11. Woźniacka R., Zarys anatomii człowieka, Kraków 2012
 12. Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, pod red. B. Pruszyńskiego, Warszawa 2000
 13. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych, Warszawa 2011
 14. Bontrager K.L., Pozycjonowanie w radiologii klasycznej dla techników elektroradiologii, Wrocław 2012
 15. Kretz O., Sobotta – ćwiczenia z anatomii, Wrocław 2012
 16. Mitchell A.W.M. i  in., Anatomia. Podręcznik dla studentów, T. 1, Wrocław 2012
 17. Nettem F. H., Atlas anatomii człowieka, Wrocław 2011
 18. Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej, T. 1, Warszawa 2008
 19. Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej, T. 2, Warszawa 2008
 20. Zborowski A., Masaż w wybranych jednostkach chorobowych cz. III, Warszawa 2011
 21. Foldi M. i  in.,  Podstawy manualnego drenażu limfatycznego, Wrocław, 2010
 22. Szczepankowski B., Koncewicz D., Język migowy w terapii, Łódź 2012
 23. Trzebiatowska E., Praktyczny poradnik operatora rezonansu magnetycznego, Warszawa 2010
 24. Detyna B., Detyna J., Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne, Warszawa 2011
 25. Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie. Poradnik, Warszawa 2011
 26. Szwałkiewicz E.,  Opiekun medyczny w praktyce, Warszawa, 2013
 27. Czajka D., Czekała B., Przewlekle chory w domu, Warszawa 2012
 28. Medycyna ratunkowa, pod red. P. Atkinsona, Wrocław 2012

KOLEJNE NOWOŚCI:

 1. Böhmeke T. Echokardiografia kompendium, Warszawa 2005
 2. Czerpak R.,  Jabłońska-Trupuć A. Roślinne surowce kosmetyczne, Wrocław 2008
 3. Czerpak R.,  Jabłońska-Trupuć A. Surowce kosmetyczne i ich składniki, Wrocław 2008
 4. Daniel B., Pruszyński B. Anatomia radiologiczna  Rtg TK MR USG S.C. Warszawa 2011
 5. Dąbrowski A., Dąbrowska B. Podręcznik elektrokardiografii,  Warszawa 2007
 6. Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, pod red. B. Pruszyńskiego, Warszawa 2001
 7. Dylewska – Grzelakowska J. Kosmetyka stosowana, Warszawa 2011
 8. Farmakopea Polska VII T.1 Warszawa 2006
 9. Farmakopea Polska. Suplement Warszawa  2007
 10. Komorowski T. Dyrektor szkoły, Poznań  2009
 11. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworak J. Fitoterapia i leki roślinne, Warszawa 2007
 12. Makieła Z. Rachwał T. Podstawy przedsiębiorczości, Warszawa 2007
 13. Nutbeam T.,  Daniels R. Procedury zabiegowe, Warszawa 2011
 14. Strużyna J. Oparzenia w katastrofach masowych, Warszawa 2004
 15. Pielachowski J. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole, Poznań 2009
 16. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów, pod red. J. Andresa, Kraków 2011
 17. Radiografia. Podręcznik dla techników elektroradiologii, red. S Easton, Wrocław 2011
 18. Radiologia – diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna,pod red. B. Pruszyńskiego, Warszawa 2011
 19. Samochowiec L.  Kompendium ziołolecznictwa,  Wrocław 2002
 20. Styka L. Ewakuacja i transport poszkodowanego, Wrocław 2010
 21. Suder E., Brużewicz S.  Anatomia człowieka Wrocław 2008
 22. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz,  Warszawa 2012
 23. Wicke L. Atlas anatomii radiologicznej. Wrocław 2009
 24. Wytyczne resuscytacji 2010,  Kraków 2010
 25. Zawadzki A. Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2011
 26. Zborowski A. Masaż klasyczny + Masaż segmentarny + Drenaż limfatyczny + Masaż w wybranych jednostkach chorobowych cz. 1-3, Komplet 6 tomów, Kraków 2011

KOLEJNE NOWOŚCI:

 1. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy pod red., W. Woźniaka., Wrocław
 2. Campbella J. E., International Trauma Life Support: dla paramedyków i ratowników medycznych Kraków 2009
 3. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Warszawa 2010
 4. Dzierzgowska I. Nauczyciel kontraktowy, Warszawa 2009
 5. Dzierzgowska I. Opiekun stażu, Warszawa 2009
 6. Dzierzgowska I. Przygotowanie dokumentacji awansu, Warszawa 2009
 7. Dzierzgowska I.,  Nauczyciel stażysta, Warszawa 2009
 8. Dzierzgowska I., Nauczyciel mianowany, Warszawa 2009
 9. Fronckiewicz B i in., Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, Warszawa 2009
 10. Fronckiewicz B i in., Obserwacje od A do Z, Warszawa
 11. Fronckiewicz B i in., Ocena dyrektora szkoły, Warszawa 2010
 12. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Warszawa 2010
 13. Glinka R., Glinka M., Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii, Łódź 2008
 14. Gotowicka – Wolińska T. i in., Język angielski dla kosmetyczek i kosmetologów, Warszawa
 15. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Lublin
 16. Krasowski G., Kruk M., Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Warszawa
 17. Marzec A., Chemia kosmetyków, Toruń 2009
 18. Marzec A., Chemia nowoczesnych kosmetyków, Toruń 2010
 19. Mikołajewska E., Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Warszawa 2009
 20. Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Warszawa 2010
 21. Murawska – Ciałowicz E., Zawadzki M., Higiena, Wrocław
 22. Penn J.M., Hanson E., Anatomy and Physiology for english language learnes.
 23. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Warszawa 2010
 24. Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane działania pielęgniarskie T. 2, Warszawa
 25. Podstawy pielęgniarstwa. Założenia teoretyczne T. 1, Warszawa
 26. Procedury pielęgniarskie. Warszawa 2009
 27. Receptura apteczna pod red. R. Jachowicza., Warszawa 2010
 28. Słownik angielsko – polski i polsko – angielski. Kraków
 29. Stróżyński K., Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego, Warszawa 2010
 30. Virella G., Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *