Strona Główna / O szkole

O szkole

Informacje

Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. jest placówką oświatową z bogatymi tradycjami, poszukującą rozwiązań, które pozwolą stworzyć szkołę na miarę XXI wieku, szkołę przyjazną dla uczniów, ale i efektywną.

Czytaj więcej »

Rys historyczny

HISTORIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP. Początek szkoły medycznej o nazwie Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa Psychiatrycznego datuje się od 1 września 1955 roku. W 1963 roku została powołana Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki Medycznej. Od 1972 roku obie szkoły przekształcono w jedną o nazwie Medyczne Studium Zawodowe z dwoma wydziałami: …

Czytaj więcej »

Misja szkoły

Misja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim. Misją Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “MEDYK” w Gorzowie Wlkp., jest zapewnienie słuchaczom wszechstronnego rozwoju   poprzez   świadczenie   profesjonalnych usług edukacyjnych w zakresie  przygotowania  ich do dalszego  kształcenia  oraz  pełnienia  ról  zawodowych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Szkoła kieruje …

Czytaj więcej »

Wizja szkoły

WIZJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą medyczną systemu edukacji w dziedzinie jakości kształcenia, stosowania efektywnych technologii nauczania i tworzenia nowoczesnych programów dydaktycznych. Kontynuując najlepsze tradycje orientujemy nasze wszystkie działania na dobro podopiecznych oraz ich dalszy los, a podejmujemy je we współpracy z nimi oraz partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Pracujemy w …

Czytaj więcej »