Strona Główna / O szkole / Wizja szkoły

Wizja szkoły

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą medyczną systemu edukacji w dziedzinie jakości kształcenia, stosowania efektywnych technologii nauczania i tworzenia nowoczesnych programów dydaktycznych.

Kontynuując najlepsze tradycje orientujemy nasze wszystkie działania na dobro podopiecznych oraz ich dalszy los, a podejmujemy je we współpracy z nimi oraz partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Pracujemy w oparciu o najlepsze programy kształcenia w zawodach medycznych i społeczno – opiekuńczych, dzięki czemu nasi absolwenci na miarę swoich możliwości bezstresowo kontynuują naukę na wyższym poziomie, a w życiu dorosłym pełnią ważne i odpowiedzialne role społeczne.

Kierując się wyznawanymi wartościami i poszanowaniem godności człowieka realizujemy działania wychowawczo – opiekuńcze, dzięki czemu wysiłki szkoły są w pełni skoordynowane w przygotowaniu młodzieży do interkulturowego współdziałania w Zjednoczonej Europie

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe celem dostosowania swojej pracy do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań wszystkich „klientów szkoły”.

Baza szkoły pozwala efektywnie kształcić oraz doskonalić umiejętności zawodowe odbiorców usług edukacyjnych zgodnie z narastającymi oczekiwaniami pracodawców i zmieniającymi się wymaganiami współczesnych rynków pracy.

Szkoła ściśle współpracuje z uczelniami i szkołami wyższymi, partnerami z sektora ochrony zdrowia, instytucjami środowiska lokalnego oraz partnerami zagranicznymi, dzięki czemu zapewnia optymalne warunki kształcenia, a ponadto stwarza dodatkowe możliwości oraz szanse rozwoju nie tylko kształcącej się młodzieży, ale i zatrudnionemu personelowi.

Pracownicy szkoły przeprowadzają okresowe wewnętrzne badanie jakości pracy, a uzyskane wyniki wykorzystują do stałego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *