Strona Główna / Kalendarium

Kalendarium

DATANAZWA DNIA, ŚWIĘTA
01-09Międzynarodowy Dzień Pokoju – obchodzony
w rocznicę wybuchu II wojny światowej
09-09Międzynarodowy Dzień Urody
11-09Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – obchodzony od 2004
14-09Dzień Chorych na Schizofrenię
21-09Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera (Światowy Dzień Zapobiegania Chorobie Alzheimera) – obchodzony od 1994 r.
21-09Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera (Światowy Dzień Zapobiegania Chorobie Alzheimera) – obchodzony od 1994 r.
21-09Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ)
23-09Początek astronomicznej jesieni
26-09Dzień Serca
27-09Światowy Dzień Turystyki
28-09Międzynarodowy Dzień Ludzi Niesłyszących (Światowy Dzień Głuchego)
PaździernikMiesiąc Profilaktyki Raka Piersi
czwarty poniedziałek październikaŚwiatowy Dzień Bibliotek Szkolnych
01-10Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – ustanowiony przez ONZ w 1991r.
04-10Światowy Dzień Dzieci – ogłoszony w grudniu 1995 r. z inicjatywy ONZ
05-10Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – ustanowiony przez ONZ w 1991r.
04-10Światowy Dzień Dzieci – ogłoszony w grudniu 1995 r. z inicjatywy ONZ.
05-10Światowy Dzień Nauczycieli (ONZ)
06-10Międzynarodowy Dzień Nauczycieli (UNESCO)
10-10Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
10-10Dzień Św. Franciszka – patrona ekologów
14-10Dzień Edukacji Narodowej
16-10Dzień Jana Pawła II
16-10Światowy Dzień Żywności (Wyżywienia) – ustanowiony w 1981 r. przez ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO
17-10Międzynarodowy (Światowy) Dzień Walki z Ubóstwem
17-10Dzień Walki z Rakiem – (Polska) – ogłoszony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
w 1997 r.
19-10Dzień Ratownika (Polska)
24-10Światowy Dzień Informacji
24-10Europejski Dzień Walki z Otyłością
trzeci czwartek listopadaDzień Walki z Paleniem Tytoniu (Dzień Rzucania Palenia)
01-11Dzień Wszystkich Świętych
01-11Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony od 1988 r.
02-11Dzień Zaduszny (Zaduszki)
03-11Światowy Dzień Bez Papierosa
09-11Międzynarodowy Dzień Młodzieży
11-11Narodowe Święto Niepodległości
13-11Międzynarodowy Dzień Ludzi Niewidomych
14-11Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę (Światowy Dzień Walki z Cukrzycą)
16-11Międzynarodowy (Światowy) Dzień Tolerancji
17-11Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
21-11 Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (Światowy Dzień Pozdrowienia / Światowy Dzień Życzliwości)
21-11Dzień Pracownika Socjalnego
22-29 listopadaTydzień Honorowego Krwiodawstwa
30-11Andrzejki
od pierwszego poniedziałku grudniaEuropejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym (Europejski Tydzień Autyzmu)
01-12Światowy Dzień Walki z AIDS
01-12Dzień Walki z Papierosem (Dzień Bez Papierosa)
03-12Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych
05-12Światowy Dzień Wolontariusza
06-12Mikołajki
10-12Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – w 10.12.1948 r. nastąpiło uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw Człowieka
10-12Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka
11-12Światowy Dzień Astmy
22-12Początek astronomicznej zimy
24-12Wigilia Bożego Narodzenia
15-12Boże Narodzenie
31-12Sylwester
01-01Nowy Rok
01-01Światowy Dzień Pokoju – obchodzony przez Kościół Katolicki
21-01Dzień Babci
22-01Dzień Dziadka
24-01Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
26-01Polski Dzień Transplantacji
31-01Tłusty Czwartek
06-02Popielec
04-02 Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
11-02Światowy Dzień Chorych
14-02Walentynki — Dzień Zakochanych
21-02Rocznica śmierci Ireny Dowgielewicz – gorzowskiej pisarki
08-03Międzynarodowy Dzień Kobiet
21-03Początek astronomicznej wiosny /Marzanna/
21-03Międzynarodowy Dzień Poezji
trzecia niedziela marcaMiędzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
24-03Światowy Dzień Walki z Gruźlicą (Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy)
27-03Międzynarodowy Dzień Teatru
31-03Światowy Dzień Młodzieży
pierwszy poniedziałek kwietniaMiesiąc Pamięci Narodowej
1-7 kwietniaTydzień Czystości Wód
04-04Dzień Trzeźwości
04-04Światowy Dzień Młodzieży
07-04Światowy Dzień Zdrowia
10-04Dzień Służby Zdrowia
11-04Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona (Światowy Dzień Osób Cierpiących na Chorobę Parkinsona)
13-04Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
15-04Międzynarodowy Dzień Kombatanta
21-04Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego
22-04Międzynarodowy Dzień Ziemi
23-04Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
25-04Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
majDni Oświaty, Książki i Prasy
01-05Święto Pracy
02-05Święto Flagi Polskiej – obchodzone od 2.05.2004 r.
03-05Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
03-05Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
05-05Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
05-05Dzień Oświaty
08-05Światowy Dzień Czerwonego Krzyża
08-05Dzień Położnych (Polska) – obchodzony w rocznicę urodzin Stanisława Leszczyńskiego, wielkiej postaci polskiego położnictwa.
08-05Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
09-05Święto Unii Europejskiej
11-05Zielone Świątki
12-05Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
12-05Światowy Dzień Pielęgniarek
14-05Dzień Farmaceuty
15-05Międzynarodowy Dzień Rodziny
26-05Dzień Matki
31-05Światowy Dzień bez Tytoniu (Papierosa
01-06Międzynarodowy Dzień Dziecka
02-06Światowy Dzień Ochrony Środowiska
04-06Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci – Ofiar Agresji)
21-06Pierwszy Dzień Lata
22-06Dzień Kultury Fizycznej
23-06Dzień Ojca
23-06Polski Dzień Zakochanych – Wigilia św. Jana Chrzciciela
24-06Światowy Dzień Zapobiegania Osteoporozie (Walki z Osteoporozą)
26-06Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
27-06Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – ogłoszony w 1991 r. przez Międzynarodową Organizację Diabetyków przy WHO.