Strona Główna / Kalendarium

Kalendarium

DATA NAZWA DNIA, ŚWIĘTA
01-09 Międzynarodowy Dzień Pokoju – obchodzony
w rocznicę wybuchu II wojny światowej
09-09 Międzynarodowy Dzień Urody
11-09 Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – obchodzony od 2004
14-09 Dzień Chorych na Schizofrenię
21-09 Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera (Światowy Dzień Zapobiegania Chorobie Alzheimera) – obchodzony od 1994 r.
21-09 Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera (Światowy Dzień Zapobiegania Chorobie Alzheimera) – obchodzony od 1994 r.
21-09 Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ)
23-09 Początek astronomicznej jesieni
26-09 Dzień Serca
27-09 Światowy Dzień Turystyki
28-09 Międzynarodowy Dzień Ludzi Niesłyszących (Światowy Dzień Głuchego)
Październik Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi
czwarty poniedziałek października Światowy Dzień Bibliotek Szkolnych
01-10 Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – ustanowiony przez ONZ w 1991r.
04-10 Światowy Dzień Dzieci – ogłoszony w grudniu 1995 r. z inicjatywy ONZ
05-10 Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – ustanowiony przez ONZ w 1991r.
04-10 Światowy Dzień Dzieci – ogłoszony w grudniu 1995 r. z inicjatywy ONZ.
05-10 Światowy Dzień Nauczycieli (ONZ)
06-10 Międzynarodowy Dzień Nauczycieli (UNESCO)
10-10 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
10-10 Dzień Św. Franciszka – patrona ekologów
14-10 Dzień Edukacji Narodowej
16-10 Dzień Jana Pawła II
16-10 Światowy Dzień Żywności (Wyżywienia) – ustanowiony w 1981 r. przez ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO
17-10 Międzynarodowy (Światowy) Dzień Walki z Ubóstwem
17-10 Dzień Walki z Rakiem – (Polska) – ogłoszony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
w 1997 r.
19-10 Dzień Ratownika (Polska)
24-10 Światowy Dzień Informacji
24-10 Europejski Dzień Walki z Otyłością
trzeci czwartek listopada Dzień Walki z Paleniem Tytoniu (Dzień Rzucania Palenia)
01-11 Dzień Wszystkich Świętych
01-11 Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony od 1988 r.
02-11 Dzień Zaduszny (Zaduszki)
03-11 Światowy Dzień Bez Papierosa
09-11 Międzynarodowy Dzień Młodzieży
11-11 Narodowe Święto Niepodległości
13-11 Międzynarodowy Dzień Ludzi Niewidomych
14-11 Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę (Światowy Dzień Walki z Cukrzycą)
16-11 Międzynarodowy (Światowy) Dzień Tolerancji
17-11 Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
21-11 Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (Światowy Dzień Pozdrowienia / Światowy Dzień Życzliwości)
21-11 Dzień Pracownika Socjalnego
22-29 listopada Tydzień Honorowego Krwiodawstwa
30-11 Andrzejki
od pierwszego poniedziałku grudnia Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym (Europejski Tydzień Autyzmu)
01-12 Światowy Dzień Walki z AIDS
01-12 Dzień Walki z Papierosem (Dzień Bez Papierosa)
03-12 Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych
05-12 Światowy Dzień Wolontariusza
06-12 Mikołajki
10-12 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – w 10.12.1948 r. nastąpiło uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw Człowieka
10-12 Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka
11-12 Światowy Dzień Astmy
22-12 Początek astronomicznej zimy
24-12 Wigilia Bożego Narodzenia
15-12 Boże Narodzenie
31-12 Sylwester
01-01 Nowy Rok
01-01 Światowy Dzień Pokoju – obchodzony przez Kościół Katolicki
21-01 Dzień Babci
22-01 Dzień Dziadka
24-01 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
26-01 Polski Dzień Transplantacji
31-01 Tłusty Czwartek
06-02 Popielec
04-02 Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
11-02 Światowy Dzień Chorych
14-02 Walentynki — Dzień Zakochanych
21-02 Rocznica śmierci Ireny Dowgielewicz – gorzowskiej pisarki
08-03 Międzynarodowy Dzień Kobiet
21-03 Początek astronomicznej wiosny /Marzanna/
21-03 Międzynarodowy Dzień Poezji
trzecia niedziela marca Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
24-03 Światowy Dzień Walki z Gruźlicą (Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy)
27-03 Międzynarodowy Dzień Teatru
31-03 Światowy Dzień Młodzieży
pierwszy poniedziałek kwietnia Miesiąc Pamięci Narodowej
1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód
04-04 Dzień Trzeźwości
04-04 Światowy Dzień Młodzieży
07-04 Światowy Dzień Zdrowia
10-04 Dzień Służby Zdrowia
11-04 Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona (Światowy Dzień Osób Cierpiących na Chorobę Parkinsona)
13-04 Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
15-04 Międzynarodowy Dzień Kombatanta
21-04 Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego
22-04 Międzynarodowy Dzień Ziemi
23-04 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
25-04 Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
maj Dni Oświaty, Książki i Prasy
01-05 Święto Pracy
02-05 Święto Flagi Polskiej – obchodzone od 2.05.2004 r.
03-05 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
03-05 Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
05-05 Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
05-05 Dzień Oświaty
08-05 Światowy Dzień Czerwonego Krzyża
08-05 Dzień Położnych (Polska) – obchodzony w rocznicę urodzin Stanisława Leszczyńskiego, wielkiej postaci polskiego położnictwa.
08-05 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
09-05 Święto Unii Europejskiej
11-05 Zielone Świątki
12-05 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
12-05 Światowy Dzień Pielęgniarek
14-05 Dzień Farmaceuty
15-05 Międzynarodowy Dzień Rodziny
26-05 Dzień Matki
31-05 Światowy Dzień bez Tytoniu (Papierosa
01-06 Międzynarodowy Dzień Dziecka
02-06 Światowy Dzień Ochrony Środowiska
04-06 Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci – Ofiar Agresji)
21-06 Pierwszy Dzień Lata
22-06 Dzień Kultury Fizycznej
23-06 Dzień Ojca
23-06 Polski Dzień Zakochanych – Wigilia św. Jana Chrzciciela
24-06 Światowy Dzień Zapobiegania Osteoporozie (Walki z Osteoporozą)
26-06 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
27-06 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – ogłoszony w 1991 r. przez Międzynarodową Organizację Diabetyków przy WHO.