Strona Główna / Biblioteka

Biblioteka

Nowości wydawnicze w naszej Bibliotece!

Dla słuchaczy z kierunku Podologzakupiono następujące książki: Podologia, red. nauk. Marii Klamczyńskiej, Magdalena Ciupińska, Warszawa 2021Stopa dziecięca w praktyce ortopedycznej, red. nauk. Marek Napiontek, Warszawa 2021Lepori L. R. Atlas stopy cukrzycowej, Warszawa 2017Gawryszewska  A., Fluder M., Marciniak R. Atlas anatomii palpacyjnej, Wrocław 2019Soyer H. P. , Argenziano G., Hofmann-Wellenhof R. …

Czytaj więcej »

Wystawy

Moja przygoda z modelarstwem okrętowym rozpoczęła się od pewnego filmu ze statkiem. Byłem pod wrażeniem scen z ogromnym transatlantykiem, płynącym po falach oceanu. Tym statkiem był Titanic. Od razu pomyślałem sobie, że w czasach, w których istniał Titanic...

Czytaj więcej »

Informacje

Czasopisma fachowe dostępne w Bibliotece: Beauty Forum Cabines Mały Artysta MEDI Forum Opieki Długoterminowej Na Temat Nailpro Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja Wspólne Tematy

Czytaj więcej »

Nowości wydawnicze

BIBLIOTEKA ZAKUPIŁA NASTĘPUJĄCĄ LITERATURĘ PRZEDMIOTU DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI: Dylewska – Grzelakowska J., Ratajska M., Technik usług kosmetycznych. Przygotowanie do egzaminu, Warszawa 2012 Olesiak  M., Natkaniec D., W pierwszej pracy. Podstawy wiedzy o ochronie pracy – poradnik dla uczniów, Warszawa 2013 Kohlmunzer S., Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 2013 …

Czytaj więcej »

Plan pracy

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO „MEDYK” NA ROK SZKOLNY 2023/2024 PRACA PEDAGOGICZNA      1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni oraz przekazanie książek do gabinetów przedmiotowych.      2. DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNA Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni słuchaczy …

Czytaj więcej »

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOI USTAWICZNEGO „MEDYK”  W GORZOWIE WLKP. Podstawę niniejszego „Regulaminu…” stanowi  Statut CKZiU „MEDYK”w Gorzowie Wlkp. Postanowienia ogólne § 1 Biblioteka jest pracownią szkolną i szkolnym ośrodkiem informacji służącym do realizacji: potrzeb i zainteresowań słuchaczy,zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,popularyzowania wiedzy pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej …

Czytaj więcej »

O bibliotece

O BIBLIOTECE Obsadę Biblioteki stanowi nauczyciel bibliotekarz – mgr Beata Nocoń. Biblioteka jest nowoczesnym, dydaktycznym centrum informacyjnym dla nauczycieli oraz słuchaczy wyposażonym w bogaty księgozbiór z zakresu nauk: · medycznych, · społecznych · oraz literatury pedagogiczno- psychologicznej. W styczniu 2008 r. w Bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w ramach projektu …

Czytaj więcej »