Strona Główna / R E K R U T A C J A / ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
i USTAWICZNEGO „MEDYK”
W GORZOWIE WLKP.,

I. Dowgielewiczowej 5

tel./fax  95 735-90-15 (16)

www.ckziumedyk.pl
sekretariat@ckziumedyk.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. to szkoła publiczna.

 

 

OFERUJEMY BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE

⇒ dzienne

⇒ dyplom w języku polskim i angielskim

⇒ szkoła dysponuje  internatem

 

PRZYJMUJEMY NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

dwuletni cykl kształcenia

⇒  Technik Masażysta

⇒  Technik Usług Kosmetycznych

⇒ Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

⇒  Terapeuta Zajęciowy

⇒ Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej (nowy kierunek)

Higienistka Stomatologiczna (nowy kierunek)

Ortoptystka (nowy kierunek)

Opiekunka Dziecięca

roczny cykl kształcenia

Opiekunka Środowiskowa

⇒  Opiekun Medyczny

⇒  Technik Sterylizacji Medycznej

⇒  Florysta (nowy kierunek)

Asystent Osoby Niepełnosprawnej (nowy kierunek)

1,5 roczny cykl kształcenia

⇒  Technik BHP

2,5  letni cykl kształcenia

⇒  Technik Elektroradiolog

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

⇒ Opiekun Medyczny

⇒ Opiekunka Środowiskowa

⇒ Florysta

⇒ Technik Usług Kosmetycznych

 

Szczegółowe informacje pod numerem:

95-735-90-15 (16)

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY:

W sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” należy  złożyć następujące dokumenty:

⇒ podanie o przyjęcie na wybrany kierunek kształcenia
(druk na dole strony  ⇔ kliknij !)
,

kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu oryginał),

⇒ zaświadczenie wystawione przez lekarza rodzinnego stwierdzające brak

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

⇒ 2 podpisane fotografie,

⇒ dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto szkoły

68 1240 6494 1111 0010 6980 7805

(z dopiskiem opłata rekrutacyjna),

⇒ podanie o przyjęcie do internatu (dla  osób zamiejscowych  ⇔ kliknij !).

 

UWAGA !!

 

Kandydaci na poszczególne kierunki kształcenia powinni posiadać:

⇒ dobry stan zdrowia,

⇒ pełną sprawność ruchową,

⇒ prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów zmysłów.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEDYK

Wniosek o przyjęcie do Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEDYK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *