Strona Główna / R E K R U T A C J A / ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
i USTAWICZNEGO „MEDYK”
W GORZOWIE WLKP.,

I. Dowgielewiczowej 5

tel./fax  95 735-90-15 (16)

www.ckziumedyk.pl
sekretariat@ckziumedyk.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. to szkoła publiczna.

 

 

OFERUJEMY BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE

⇒ dzienne

⇒ dyplom w języku polskim i angielskim

⇒ szkoła dysponuje  internatem

PRZYJMUJEMY NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

dwuletni cykl kształcenia

⇒  Technik Masażysta

⇒  Technik Usług Kosmetycznych

⇒ Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

⇒  Terapeuta Zajęciowy

⇒ Opiekunka Dziecięca

roczny cykl kształcenia

⇒ Opiekunka Środowiskowa

⇒  Opiekun Medyczny

⇒  Technik Sterylizacji Medycznej

⇒  Florysta 

1,5 roczny cykl kształcenia

⇒  Technik BHP

2,5  letni cykl kształcenia

⇒  Technik Elektroradiolog

⇒  Technik Farmaceutyczny

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

⇒ Asystent Osoby Niepełnosprawnej

⇒ Opiekun Medyczny

⇒ Opiekunka Środowiskowa

⇒ Florysta

⇒ Technik Usług Kosmetycznych

 

Szczegółowe informacje pod numerem:

95-735-90-15 (16)

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY:

W sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” należy  złożyć następujące dokumenty:

⇒ podanie o przyjęcie na wybrany kierunek kształcenia
(druk na dole strony  ⇔ kliknij !)
,

⇒ kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu oryginał),

⇒ zaświadczenie wystawione przez lekarza rodzinnego stwierdzające brak

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

⇒ 2 podpisane fotografie,

⇒ dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto szkoły

68 1240 6494 1111 0010 6980 7805

(z dopiskiem opłata rekrutacyjna),

⇒ podanie o przyjęcie do internatu (dla  osób zamiejscowych  ⇔ kliknij !).

 

UWAGA !!

 

Kandydaci na poszczególne kierunki kształcenia powinni posiadać:

⇒ dobry stan zdrowia,

⇒ pełną sprawność ruchową,

⇒ prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów zmysłów.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEDYK

Wniosek o przyjęcie do Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEDYK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *