• ROK SZKOLNY 2019/2020

      CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO „MEDYK” W GORZOWIE WLKP., I. Dowgielewiczowej 5 tel./fax  95 735-90-15 (16) www.ckziumedyk.pl sekretariat@ckziumedyk.pl Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. to …

    Czytaj więcej »

Najnowsze wpisy

Misja szkoły

Misja Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim. Misją Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp., jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju   poprzez   świadczenie   profesjonalnych usług edukacyjnych w zakresie  przygotowania  ich do dalszego  kształcenia  oraz  pełnienia  ról  zawodowych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Szkoła kieruje się holistycznym postrzeganiem człowieka i poszanowaniem …

Czytaj więcej »

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły na lata 2012-2015

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły na lata 2012-2015 Misją Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp., jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez świadczenie profesjonalnych usług edukacyjnych w zakresie przygotowania ich do dalszego kształcenia oraz pełnienia ról zawodowych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Szkoła kieruje się holistycznym postrzeganiem człowieka i …

Czytaj więcej »