Strona Główna / TeamROAN (page 3)

TeamROAN

Plan pracy samorządu szkolnego

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021   Wybór nowego Samorządu Szkolnego. Opracowanie harmonogramu zadań dla poszczególnych klas na rok szkolny 2020/2021. Spotkania z Radą Samorządu Szkolnego i gospodarzami klas w ciągu całego roku szkolnego. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z zainteresowaniami społeczności szkolnej. Czynny udział …

Czytaj więcej »

Regulamin samorządu szkolnego

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO „MEDYK” W GORZOWIE WLKP.   Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U. nr 95 p. 425 1991 r.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. art. 85) Art. 85. 1. W szkole i placówce …

Czytaj więcej »

Wystawy

Moja przygoda z modelarstwem okrętowym rozpoczęła się od pewnego filmu ze statkiem. Byłem pod wrażeniem scen z ogromnym transatlantykiem, płynącym po falach oceanu. Tym statkiem był Titanic. Od razu pomyślałem sobie, że w czasach, w których istniał Titanic...

Czytaj więcej »

Informacje

Czasopisma fachowe dostępne w Bibliotece: Beauty Forum Cabines Mały Artysta MEDI Forum Opieki Długoterminowej Na Temat Nailpro Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja Wspólne Tematy

Czytaj więcej »

Nowości wydawnicze

BIBLIOTEKA ZAKUPIŁA NASTĘPUJĄCĄ LITERATURĘ PRZEDMIOTU DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI: Dylewska – Grzelakowska J., Ratajska M., Technik usług kosmetycznych. Przygotowanie do egzaminu, Warszawa 2012 Olesiak  M., Natkaniec D., W pierwszej pracy. Podstawy wiedzy o ochronie pracy – poradnik dla uczniów, Warszawa 2013 Kohlmunzer S., Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 2013 …

Czytaj więcej »

Plan pracy

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO „MEDYK” NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRACA PEDAGOGICZNA      1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni oraz przekazanie książek do gabinetów przedmiotowych.      2. DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNA Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni słuchaczy …

Czytaj więcej »

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOI USTAWICZNEGO „MEDYK”  W GORZOWIE WLKP. Podstawę niniejszego „Regulaminu…” stanowi  Statut CKZiU „MEDYK”w Gorzowie Wlkp. Postanowienia ogólne § 1 Biblioteka jest pracownią szkolną i szkolnym ośrodkiem informacji służącym do realizacji: potrzeb i zainteresowań słuchaczy,zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,popularyzowania wiedzy pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej …

Czytaj więcej »

O bibliotece

O BIBLIOTECE Obsadę Biblioteki stanowi nauczyciel bibliotekarz – mgr Beata Nocoń. Biblioteka jest nowoczesnym, dydaktycznym centrum informacyjnym dla ucznia i nauczyciela wyposażonym w bogaty księgozbiór z zakresu nauk: · medycznych, · społecznych · oraz literatury pedagogiczno- psychologicznej. W styczniu 2008 r. w Bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w ramach projektu współfinansowanego …

Czytaj więcej »

Godziny przyjęć

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK”  W każdy czwartek w gabinecie dyrektora od godz.  900 do 1200  Zastępca dyrektora  w każdą środę w gabinecie zastępcy dyrektora od godz. 1100 – 1300 Skargi i wnioski można również składać codziennie w sekretariacie Centrum w godzinach 800 – 1500   …

Czytaj więcej »