Strona Główna / Sławomir

Sławomir

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie organizacji nauki w szkołach i placówkach po feriach.

Szanowni Państwo, od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Możliwe będzie realizowanie praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego …

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe- Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Województwo Lubuskie- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szczegółowe informacje w załącznikach.UWAGA! Zapytanie o cenę w pkt. 1b zawiera błądjest- Wynagrodzenie za osiągnięty wynik : TAK/NIE (5 pkt.za TAK/ 0 pkt.za NIE)powinno być – Wynagrodzenie za osiągnięty …

Czytaj więcej »

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego!

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie(formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:https://www.testy.egzaminzawodowy.infoW Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzieopracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online)lub pobierać …

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe- oddymianie

CKZiU „MEDYK” zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku szkoły CKZiU „MEDYK”, oraz montaż oświetlenia awaryjnego..”Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach. zapytanie ofertowe oddymianiePobierz zał-nr-1-oddymianiePobierz zal 2 ekspertyza ppozPobierz zal 3 zagospop terenuPobierz zal 4 plan piwnicaPobierz zal 5 plan parterPobierz …

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe- hydranty

CKZiU „MEDYK” zaprasza do złożenia oferty na „Rozbiórka starych hydrantów w budynkach szkoły i internatu. Założenie dodatkowego hydrantu w budynku szkoły. Zwiększenie ilości środków gaśniczych o 100 % w budynku szkoły..”Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach. zapytanie ofertowe hydrantyPobierz zał-nr-1-hydrantyPobierz zal 2 ekspertyza ppozPobierz zal 3 zagospop terenuPobierz zal 4 …

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe- drzwi

CKZiU „MEDYK” zaprasza do złożenia oferty na „Demontaż i wymiana drzwi oddzielających klatkę schodową od pięter w budynku szkoły CKZiU „MEDYK”. Montaż drzwi przy zejściu do piwnicy.”Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach. zapytanie ofertowe drzwiPobierz zał-nr-1-drzwiPobierz zal 2 ekspertyza ppozPobierz zal 3 zagospop terenuPobierz zal 4 plan piwnicaPobierz zal 5 …

Czytaj więcej »